Bine ati venit pe website-ul Casei Judetene de Pensii Vrancea

Precizări referitoare la plata - în luna Decembrie 2014 - a drepturilor cuvenite veteranilor de război , văduvelor de război , precum şi văduvelor de veterani de război

Începând cu luna decembrie 2014 se modifică modul de plată a drepturilor bănesti cuvenite veteranilor de război , văduvelor de război , precum şi văduvelor de veterani de război , drepturi care se achită prin intermediul caselor judeţene de pensii .

Până în prezent , plata drepturilor se efectua în luna curentă pentru luna precedentă. Din decembrie 2014 , drepturile se vor achita lună pe lună.

Pe cale de consecinţă , în luna decembrie 2014 se vor plăti atât drepturile lunii noiembrie, cât şi drepturile lunii decembrie 2014. Pe mandatul de plată a acestor drepturi în luna decembrie, sumele aferente celor doua luni vor fi evidenţiate distinct.

De asemenea, tot în luna decembrie 2014 se va achita şi ajutorul anual de încălzire acordat - in conformitate cu prevederile art. 16, lit.g din Legea nr.44/1994 - veteranilor de război şi văduvelor de război, în cuantum de 300 lei/beneficiar. Şi această sumă va fi evidenţiată distinct pe mandatul de plată a acestor drepturi.

***************************************************************************************************************************************************************************

Prin acest proiect incercam sa va punem la dispozitie, in timp real, informatii utile referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Veti gasi in cuprinsul site-ului o colectie de materiale structurate pe domenii de interes si o bogata colectie de acte normative in domeniul drepturilor de asigurari sociale.

Totodata, va oferim sectiuni interactive in care veti putea afla raspunsul la intrebarile dumneavoastra a caror problematica intra in sfera de activitate a institutiei sau va veti putea exprima opiniile in legatura cu activitatea acestei institutii.

Casa Judeteana de Pensii Vrancea este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa Judeteana de Pensii Vrancea asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Vrancea se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: cjpvn@cnpas.org