Bine ati venit pe website-ul Casei Judetene de Pensii Vrancea

INFORMARE DE PRESĂ

Casa Națională de Pensii Publice anunță că de astăzi, 14.12.2015, a început plata drepturilor bănești care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii.
I.Toate pensiile care se distribuie prin intermediu C.N. Poșta Română S.A. vor fi achitate înainte de sărbători, în intervalul 14 decembrie – 24 decembrie, inclusiv. În acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate. În ceea ce îi priveşte pe beneficiarii care nu vor fi găsiţi la domiciliu, plata drepturilor este asigurată la ghişeele subunităţilor poştale până în data de 30 decembrie, în cazul celor avizaţi la domiciliu.
II. Drepturile bănești care se distribuie prin intermediul băncilor sunt achitate la termenele stabilite în convențiile pe care Casa Naţională de Pensii Publice le are încheiate cu aceste bănci.

Biroul de presă 14.12.2015

INFORMARE DE PRESĂ

Casa Națională de Pensii Publice anunţă plata, în luna decembrie 2015, a ajutorului anual pentru veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război. În conformitate cu prevederile art. 16, lit.g din Legea nr.44/1994, veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, au dreptul la un ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei termice și electrice pentru nevoi casnice. Acest ajutor se majorează anual prin hotărâre de guvern. Anul acesta, în temeiul HG nr. 951/2015, cuantumul ajutorului creşte de la 300 lei la 335 lei pentru fiecare beneficiar. Președintele CNPP, doamna Ileana CIUTAN, precizează că aceste drepturi se achită printr-un mandat separat de cel prin care se achită indemnizația cuvenită lunii decembrie.
Biroul de presă , 10.12.2015

Prin acest proiect incercam sa va punem la dispozitie, in timp real, informatii utile referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Veti gasi in cuprinsul site-ului o colectie de materiale structurate pe domenii de interes si o bogata colectie de acte normative in domeniul drepturilor de asigurari sociale.

Totodata, va oferim sectiuni interactive in care veti putea afla raspunsul la intrebarile dumneavoastra a caror problematica intra in sfera de activitate a institutiei sau va veti putea exprima opiniile in legatura cu activitatea acestei institutii.

Casa Judeteana de Pensii Vrancea este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa Judeteana de Pensii Vrancea asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Vrancea se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: cjpvn@cnpas.org